Əlaqə: (050) 354 88 70
Tel: (055) 530 15 70
E-mail:elbrus@ama-el.com

“AMA” MMC şirkətinin saytına Xoş Gəlmişsiniz!

2007-ci ildə təsis olunmuş “AMA” MMC Topogeodezik Planlaşdırma, Geoloji Tədqiqatlar, Layihələndirmə və Tikintiyə Nəzarət-Məsləhətçi Xidmətləri Şirkəti kimi fəaliyyət göstərir. Yaşının az olmasina baxmayaraq şirkətimiz öz işinin peşəkarı olan, təcrübəli mütəxəsisslərlə işləyir. Biz peşəkar işçi heyətimiz vasitəsilə, yüksək keyfiyyətli mühəndis xidmətləri göstəririk.

İŞÇİ HEYƏT

Bizim əsas qüvvəmiz beynəlxalq layihələrdə zəngin məlumat bazasına malik peşəkar və ixtisaslı işçi heyətimizin olmasıdır. “AMA” MMC-nin gənc təşkilat olmasına baxmayaraq, onun işçi heyəti təhlükəsiz, yüksək keyfiyyətli və səmərəli xərclər tələb edən xidmətlər göstərməkdə böyük təcrübəyə malikdir. “AMA” MMC-nin tam iş günü rejimində çalışan işçi heyətinin tərkibinə beynəlxalq layihələrdə işləyən...

[ ƏTRAFLI ]

XİDMƏTLƏR

Xidmətlərimiz aşağıdakı sahələri əhatə edir:
• Topoqrafiya işləri;
• Geodeziya işləri;
• Batimetriya işləri;
• Yeraltı mühəndis qurğularının planalınması;
• Yüksəkdəqiqli nivelir işləri;
• Geoloji Tədqiqatlar;
• Layihələndirmə;
• Tikintiyə Nəzarət;

[ ƏTRAFLI ]

PRİNSİPİMİZ

Açıq şəkildə qeyd edə bilərik ki, Sifarişçilərimizin nailiyyəti, bizim təhlükəsiz və keyfiyyətli xidmətlər göstərməklə əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən daha çox aslıdır. Biz müxtəlif mühəndisi xidmətlər üzrə artmaqda olan tələbata cavab vermək üçün bilik və bacarıqlarımızı genişləndirmək məqsədilə Sifarişçilərimizlə əməkdaşlıq yaratmağa çalışırıq.

[ ƏTRAFLI ]