Əlaqə: (050) 354 88 70
Tel: (055) 530 15 70
E-mail:elbrus@ama-el.com

Professional işçi heyəti

Bizim əsas qüvvəmiz beynəlxalq layihələrdə zəngin məlumat bazasına malik peşəkar və ixtisaslı işçi heyətimizin olmasıdır. “AMA” MMC-nin gənc təşkilat olmasına baxmayaraq, onun işçi heyəti təhlükəsiz, yüksək keyfiyyətli və səmərəli xərclər tələb edən xidmətlər göstərməkdə böyük təcrübəyə malikdir.

“AMA” MMC-nin tam iş günü rejimində çalışan işçi heyətinin tərkibinə beynəlxalq layihələrdə işləyən geniş təcrübəyə malik 30 təcrübəli mütəxəssisdən ibarət işçi qrupu daxildir. “AMA” MMC işlərin aparılması və STƏM, KT/KN-in müxtəlif aspektləri, digər əlaqədar standartlar daxil olmaqla beynəlxalq standartlara müvafiq olaraq layihələrin idarə olunmasında xüsusi səriştə və biliyə malikdir.

“AMA” MMC-nin işçi heyəti Azərbaycanda aparılan bir sıra beynəlxalq layihələrdə Əsas İşçi Heyəti/İşlərin İcrasıçı/ kimi iştirak etmişdir.

“AMA” MMC 01.10.2007-ci ildən 01 avqust 2012-ci ilə tarixinə qədər olan müddət ərzində 100-a qədər müqavilələr bağlamış, yerinə yetirmiş və bəzi müqavilələr indi də davam etməkdədir.

“AMA” MMC-nin işçi heyəti Azərbaycanda aparılan bir sıra beynəlxalq layihələrdə Əsas İşçi Heyəti/İşlərin İcrasıçı/ kimi iştirak etmişdir.