Əlaqə: (050) 354 88 70
Tel: (055) 530 15 70
E-mail:elbrus@ama-el.com

İş Prinsipimiz

Açıq şəkildə qeyd edə bilərik ki, Sifarişçilərimizin nailiyyəti, bizim təhlükəsiz və keyfiyyətli xidmətlər göstərməklə əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən daha çox aslıdır.

Biz müxtəlif mühəndisi xidmətlər üzrə artmaqda olan tələbata cavab vermək üçün bilik və bacarıqlarımızı genişləndirmək məqsədilə Sifarişçilərimizlə əməkdaşlıq yaratmağa çalışırıq. Biz tələblərə cavab verən və xərclər baxımından səmərəli olan xidmətlər göstərmək məqsədilə fəaliyyətimizin bütün aspektləri üzrə dəqiq nəzarət aparırıq. Biz işçi heyətimizin göstərdiyi gərgin iş və onların işə olan bağlılığına əsaslanaraq, Sifarişçilərimizə təhlükəsiz və keyfiyyətli xidmət göstərə bilərik.

Biz məqsədimizə, Sizin tələblərinizi nəzərə almaqla və təhlükəsizliyə, maddi-texniki təminata və işimizin keyfiyyətinə ciddi diqqət yetirməklə nail oluruq. Bu mənada, biz işimizdə ünsiyyət, birgə iş birliyi və texniki bacarıqları xüsusi ilə vurğulayırıq. Işçi heyətimiz çox fəal, ruh yüksəkliyi və fəxrlə işləyirlər.